şirket kurulumu

Limited Şirketin Kuruluş Giderleri

Şirket Kurulurken 3 Gider Kalemine Katlanırdı 1 – Noterlik Giderleri Ortalama : 750,00₺• Kuruluş Vekâleti Kuruluş İşlemini sadece muhasebeci yapacak ise alınır.• İmza Sirküleri• Muhasebe Vekâleti 2 – Ticaret Sicil Giderleri Ortalama : 1.600,00₺• Tescil ve İlan Gideri• 2 Gazete• İlan Gideri• Kuruluş Tasdik Ücreti• Kaydiye• Oda Gazete Gideri• Açılış Defter Tasdiki• Rekabet Kurumu Payı …

Limited Şirketin Kuruluş Giderleri Devamı »

Limited Şirket Özellikleri

Ltd. Şirket Özellikleri

Pay en az 25₺ ve katları olmalı. Yeni düzenleme ile kuruluş aşamasında sermaye ödemek zorunda değilsiniz. Kuruluştan sonra 2 yıl içinde sermaye ödemesini yapabilirsiniz.  *Dışarıdan atanan müdürün (Kanuni Temsilci) sorumluluğunu Kusura Dayalı Sorumluluk olarak sınırlıdır. 213 say. VUK 10. Mad.

Şahıs İşletmesi Kurmak

Yapacağınız işi bize detaylı anlattıktan sonra; eDevlet Şifresi İşyeri Adresi (ÖNEMLİ: Net ve kesin olunmalı) Kimliğiniz (Arkalı / Önlü olarak WhatsAppdan) Telefon / Mail Adresiniz