muhasebeci

Limited Şirkette Pay (Hisse) Devri İşlemi

Hisse devrinin geçerli olabilmesi için ortakların şirket hisselerinin en az ¾’üne onaylaması gerekmektedir. Devredilen paya istinaden ödenmesi gereken borçlar sermaye hisseleriyle doğru orantılı olacak şekilde devralan ve devreden kişiye sorumluluk yükler, Not: Yeni ortak dışardan biri ise; Ticaret Odasına gelip tescil olması gerekiyor. Dışardan gelen ortak yabancı ise; Yabancı tercüman gerekmektedir.

Çağrı Usulü Genel Kurul

Limited Şirkette Çağrı Usulü Genel Kurul Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az 15 gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket ana sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya 10 güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – ama mutlaka; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan …

Çağrı Usulü Genel Kurul Devamı »

Anonim Şirket Özellikleri

Hissesenedi 1₺ bile olabilir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka  açık olmayan100.000₺ kayıtlı sermaye ile kurulabilir. Hisseler karşılığında Hisse Senedi Basılmış veya Geçici İlmühaber Çıkartılmış İse; bunlar CİRO edilerek devredilebilir. Ticaret Sicilde Tescil mecburiyeti yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.

Limited Şirket Özellikleri

Ltd. Şirket Özellikleri

Pay en az 25₺ ve katları olmalı. Yeni düzenleme ile kuruluş aşamasında sermaye ödemek zorunda değilsiniz. Kuruluştan sonra 2 yıl içinde sermaye ödemesini yapabilirsiniz.  *Dışarıdan atanan müdürün (Kanuni Temsilci) sorumluluğunu Kusura Dayalı Sorumluluk olarak sınırlıdır. 213 say. VUK 10. Mad.

Şahıs İşletmesi Kurmak

Yapacağınız işi bize detaylı anlattıktan sonra; eDevlet Şifresi İşyeri Adresi (ÖNEMLİ: Net ve kesin olunmalı) Kimliğiniz (Arkalı / Önlü olarak WhatsAppdan) Telefon / Mail Adresiniz