Limited şirket

LTD. ve AŞ. Farkı

LTD. AŞ. Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısı en fazla 50 kişidir. Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısı sınırsızdır. 50.000,00₺ esas sermaye ile kurulabilir. -Pay en az 25₺ ve katları olmalı. 250.000,00₺ esas sermaye ile kurulabilir. – Pay en az 1₺ ve katları olmalı. Kayıtlı sermaye sistemi uygulanmaz. Kayıtlı sermaye sistemi uygulanması için; sermaye 500.000.000₺ […]

LTD. ve AŞ. Farkı Read More »

2024 Limited Şirketin Kuruluş Giderleri

Şirket Kurulurken 3 Gider Kalemine Katlanırdı 1 – Noterlik Giderleri Ortalama : 1.500,00₺• Kuruluş Vekâleti Kuruluş İşlemini sadece muhasebeci yapacak ise alınır.• İmza Sirküleri• Muhasebe Vekâleti 2 – Ticaret Sicil Giderleri Ortalama : 3.600,00₺• Tescil ve İlan Gideri• 2 Gazete• İlan Gideri• Kuruluş Tasdik Ücreti• Kaydiye• Oda Gazete Gideri• Açılış Defter Tasdiki• Rekabet Kurumu Payı

2024 Limited Şirketin Kuruluş Giderleri Read More »

Limited Şirkette Pay (Hisse) Devri İşlemi

Hisse devrinin geçerli olabilmesi için ortakların şirket hisselerinin en az ¾’üne onaylaması gerekmektedir. Devredilen paya istinaden ödenmesi gereken borçlar sermaye hisseleriyle doğru orantılı olacak şekilde devralan ve devreden kişiye sorumluluk yükler, Not: Yeni ortak dışardan biri ise; Ticaret Odasına gelip tescil olması gerekiyor. Dışardan gelen ortak yabancı ise; Yabancı tercüman gerekmektedir.

Limited Şirkette Pay (Hisse) Devri İşlemi Read More »

Çağrı Usulü Genel Kurul

Limited Şirkette Çağrı Usulü Genel Kurul Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az 15 gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket ana sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya 10 güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – ama mutlaka; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan

Çağrı Usulü Genel Kurul Read More »

Anonim Şirket Özellikleri

Hissesenedi 1₺ bile olabilir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka  açık olmayan100.000₺ kayıtlı sermaye ile kurulabilir. Hisseler karşılığında Hisse Senedi Basılmış veya Geçici İlmühaber Çıkartılmış İse; bunlar CİRO edilerek devredilebilir. Ticaret Sicilde Tescil mecburiyeti yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.

Anonim Şirket Özellikleri Read More »