Limited Şirkette Pay (Hisse) Devri İşlemi

Hisse devrinin geçerli olabilmesi için ortakların şirket hisselerinin en az ¾’üne onaylaması gerekmektedir. Devredilen paya istinaden ödenmesi gereken borçlar sermaye hisseleriyle doğru orantılı olacak şekilde devralan ve devreden kişiye sorumluluk yükler, Not: Yeni ortak dışardan biri ise; Ticaret Odasına gelip tescil olması gerekiyor. Dışardan gelen ortak yabancı ise; Yabancı tercüman gerekmektedir.

Limited Şirkette Pay (Hisse) Devri İşlemi Read More »