Çağrı Usulü Genel Kurul

Limited Şirkette Çağrı Usulü Genel Kurul Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az 15 gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket ana sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya 10 güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – ama mutlaka; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan […]

Çağrı Usulü Genel Kurul Read More »